12 8888 6666 info@sagatunkino.no

Kinoens historie

Vi skal nå ta et lite historisk tilbakeblikk på historien bak dagens kinoer, og hvordan det hele kom i gang for mer enn 100 år siden. Film og kino er noe som naturlig hører sammen, og hvordan de begge har utviklet seg er spennende historie. Jeg var selv en ivrig kinogjenger i mange år, helt fra jeg så barnefilmer med mine foreldre på 1970-tallet – og til jeg i voksen alder selv tok med mine barn på kino. Slik har det vært i mange generasjoner, og før TV, video og internett gjorde sitt inntog, hadde naturlig nok film på kino en annen betydning og posisjon enn i dag. Hvordan er en kino organisert, og hva er definisjonen på en kino.

Kino et lokale hvor det vises film

Ja dette virker kanskje litt banalt og som en selvfølgelighet, men vi tar det altså helt fra bunnen av. Det er til tross for elektroniske løsninger for billettsalg, fortsatt vanlig med en billettluke inne i kinolokalet. Alle kinoer må ha et maskinrom, hvor man finner kinomaskinen som egentlig er en projektor for filmfremvisningen. En kino må så klart også ha et lerret for å kunne vise film, størrelsen på disse varierer fra kino til kino. Størrelsen på selve kinosalen varierer også, fra ganske så små til de helt store. På begynnelsen av 2000-tallet fantes det i underkant av 250 kinoer i Norge, og godt over halvparten av disse var kommunalt drevet.

Opprinnelsen til ordet kino

Kinematograf er det fulle ordet vi snakker om, men ble altså på vårt språk forkortet til kino – som selvsagt er langt mer enkelt å uttale i det dagligdagse språket. Men om vi skal finne opprinnelsen til kinematograf, så må vi til Syd-Europa og Frankrike. Der finner vi ordet Cinèmatographe, som igjen er dannet av det greske ordet kineo – som altså nesten er identisk med vårt ord kino.

USA og Europa

USA og Europa

Vi skal faktisk til begge disse verdensdelene, for filmfremvisningen startet omtrent på samme tid både i USA og Europa mot slutten av 1800-tallet. I USA var det George Eastman og Thomas Edison som i fellesskap fant opp kinetoskopet. I Europa var det to brødre som stod for opprettelsen av Cinematografen, og det var vanlig at filmer ble vist på festivaler og markeder. I England ble det arrangert hele 200 festivaler hver uke, mens her hjemme i Skandinavia var antallet langt lavere.

Til Norge i 1896

Norge var faktisk ganske tidlig ute med filmfremvisning, og den første fremvisningen skjedde i april 1896 på Circus Varietè i Christiania. Denne begivenheten var det Emil Sklandanowsky som stod for, som også var mannen bak oppfinnelsen av bioskopet. Filmene som ble vist var i all hovedsak det som kalles for aktualitetsfilmer. Dette vi her snakker om, var altså forgjengeren til dagens kinoer. Hovedstaden sin første kino ble åpnet 1. Oktober 1904, og hadde tilhold i Stortingsgata 12. Historien til denne kinoen og mange flere, skal vi ta under lupen senere. De senere årene har den digitale teknologien også inntatt kinobransjen, og hva betydde dette egentlig for lyd- og bildeopplevelse for kinopublikumet.

Comments are closed.