12 8888 6666 info@sagatunkino.no

Bygdekinoen

Norge er et langstrakt land, og med en bosetting som strekker seg langt ut fra byene våre. Det er viktig at hele befolkningen har et godt tilbud innen skole, helse, sport og kultur. Det er klart det er også andre områder jeg kunne tatt med, men jeg tror de fire områdene jeg nettopp nevnte dekker svært mye. Det dekker i alle fall det som nå er tema, nemlig kino og film. Jeg er selv oppvokst delvis i storby, og i bynære områder. Det var aldri mer en maksimalt 30 minutter, til nærmeste kino. Men slik er det slett ikke for alle, for noen kan det være flere titalls mil til nærmeste kino. Det er ikke mulig å få alt i by og bygd helt likt, det vil alltid være slik at tilbudene i byene er bedre enn på bygda. Dette har naturlig nok med økonomi å gjøre, men det er faktisk mulig å få til mye også på bygda. Bygdekinoen er et godt eksempel på dette, her klarer man mye ved hjelp av relativt små midler. La oss se litt mer på denne ordningen, som etter min mening er genial og for det meste også populær.

På linje med øvrige kinoer

Det at dette er et tilbud til steder uten fast kino, er vel selvsagt vil jeg tro. Men når det gjelder det tekniske, er Bygdekinoen på nesten samme nivå som en hvilken som helst annen norsk kino. Det vises filmer i 3D og digitalt, og her kommer kinoen til deg og ikke omvendt. Det kan nesten sammenliknes med en bokbuss, som drives av bibliotekene. Det eneste som man må stille til rådighet, er et lokale som egner seg til denne type bruk.

Nye filmer

Bygdekinoen

Det er helt klart en oppfatning hos mange, at bygdekinoen viser gamle og utraderte filmer. Men dette stemmer slett ikke, det som vises når Bygdekinoen kommer til gymsalen eller idrettshallen i bygda – er aktuelle og nye filmer. Men filmene som velges å fremvises, er ofte type filmer som treffer et bredt publikum. Det man ofte kaller for smalere filmer, er det lite hensiktsmessig å vise frem. Da vil man nok svært ofte oppleve kinoforestillinger, med et lokale som nesten er tomt. Bygdekinoen ønsker fleste mulig kinogjengere, på alle sine ankomster og på alle steder i landet.Det er et unntak når det kommer til dette med smalere filmer, og det er når målgruppen for filmen er barn og ungdom. Det å få barn og ungdom til kinosalen, er viktig for alle og også for bygdekinoen. Det mest vanlige når bygdekinoen kommer til bygda, er at det er to kinoforestillinger hver kveld. Den ene av disse er for barn, og den andre for ungdom og voksne. Bygdekinoen kan også komme på festivaler og andre typer arrangement, og også da kan smalere filmer være aktuelt å vise frem.

168 spillesteder

På landsbasis er Bygdekinoen faktisk en av de største kinoene vi har i Norge, om man teller i antallet besøkende og antall spillsteder. Hvem som er størst er jeg usikker på, men bygdekinoen kommer i alle fall høyt opp på listen over de største. Det at det har blitt vist film i Pasvik utendørs i minus 30 grader, viser at bygdekinoen er noe for seg selv. Men de har også hatt kinoforestillinger, for publikum under festspillene i Grimstad. De er med andre ord over hele Norge, og tilpasser seg det meste.

Comments are closed.